Odkaz na novú stránku

www.sosdobsina.edupage.org

História školy

Zlúčením SOU strojárskeho v Dobšinej a SOU obchodného v Nižnej Slanej vzniklo 1.7.1995  SOU Dobšiná so sídlom v Nižnej Slanej. Po spojení obidvoch SOU boli zachované všetky odbory a tak v nasledujúcich školských rokoch študovalo na škole okolo 480 žiakov v troch študijných, štyroch učebných odboroch, v nadstavbovom štúdiu a DOŠ.

V rámci racionalizácie stredného školstva sa počet študijných a učebných odborov zredukoval a v roku 1997 končili poslední absolventi DOŠ. Škola si ponechala odbory, o ktoré žiaci základných škôl v regióne prejavovali záujem. So znižujúcou sa populáciou v regióne sa znižuje aj počet žiakov v škole.

Od 1.11.2005 škola zmenila sídlo ako aj názov a zo SOU sa stala Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná.

Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pokračovali a od 1.9.2011 spojením Gymnázia a Strednej odbornej školy v Dobšinej vznikol nový právny subjekt Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná s organizačnými zložkami Gymnázium, SNP 607, Dobšiná a Stredná odborná škola, Zimná  96, Dobšiná.

Súčasnosť